"Współpraca kluczem do sukcesu i bezpieczeństwa"

Dla klienta jesteśmy przede wszystkim partnerem na każdym etapie zarządzania ryzykiem w jego przedsiębiorstwie. Rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa, dzięki któremu identyfikujemy potencjalne ryzyka dla ciągłości działania. Następnie analizujemy procesy i sprawdzamy procedury, aby zidentyfikować źródła ryzyk oraz opracować scenariusze ich eliminacji. Rekomendujemy rozwiązania, które najlepiej wpisują się w potrzeby klientów. Jesteśmy aktywni w sytuacjach kryzysowych, zapewniając wsparcie przy likwidacji szkód oraz efektywność odszkodowań.

Współpraca z Naszą firmą to przede wszystkim:

  • darmowy audyt ubezpieczeniowy
  • przejęcie pełnej odpowiedzialności za wystawione polisy
  • prowadzenie całej procedury odszkodowawczej
  • prowadzenie całej procedury odszkodowawczej
  • stworzenie programów ubezpieczeniowych skrojonych na miarę i potrzeby Klienty
  • rozszerzanie polis o dodatkowe i wykraczające poza standardy klauzule
  • pełen monitoring rozliczeń z zakładami ubezpieczeń
  • lokacja polis u jednego pośrednika i co za tym idzie skuteczne zarządzanie posiadanymi polisami

Jak działamy

1

Udzielenie Pełnomocnictwa

Podstawą współpracy ubezpieczeniowej jest udzielenie kancelarii pełnomocnictwa do reprezentowania przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi – zapraszamy do kontaktu w celu wybrania odpowiedniej formy pełnomocnictwa

2

Audyt Ubezpieczeniowy

W ramach współpracy ubezpieczeniowej zapewniamy darmowy audyt ubezpieczeniowy, którego czas trwania jest zależny od wielkości majątku

3

Zapytanie ofertowe/Przetarg

Po przeprowadzeniu audytu wspólnie z Ubezpieczającym tworzymy zapytanie ofertowe/przetargowe, na które Towarzystwa składają oferty w ustalonym terminie, pozwalającym na prowadzenie negocjacji

4

Zebranie i Analiza Ofert

Najważniejszą rolą Brokera jest opracowanie rekomendacji zebranych ofert, które uwzględniają wiele szczegółowych składników mogących wpływać na ograniczenie odpowiedzialności Towarzystwa

5

Złożenie Polis Ubezpieczeniowych

Nasza kancelaria organizuje całą ścieżkę obsługi polisy – przygotowanie dokumentu, organizacja złożenia podpisów, dokumentacja końcoworoczna

6

Wsparcie po Szkodzie

Nasza kancelaria oferuje bezpłatną obsługę szkód na każdym etapie postępowania szkodowego, które jest złożonym procesem – angażuje zasoby osobowe, finansowe oraz czasowe w przedsiębiorstwie

7

Obsługa Programu Ubezpieczeniowego

Klienci korporacyjni mogą liczyć na pełną obsługę programu ubezpieczeniowego – dotyczy to zarówno polis majątkowych, komunikacyjnych, finansowych jak i osobowych i życiowych